پویش سبز

زوج درمانی و مشاوره پیش از ازدواج

2023-06-1509960176951           pouyeshsabz1402@gmail.com           یکشنبه تا چهارشنبه 9 تا 16 و پنج شنبه 9-20

 

متخصصان زوج درمانی و مشاوره پیش از ازدواج

مرکز مشاوره ازدواج و خانواده پویش سبز                                                            

 

خانم دکتر قمر خطیبی

زوج درمانی و مشاوره پیش از ازدواج

 

خانم نیلوفر سلسبیلی

توسعه فردی.رزومه ویدئویی 

نمونه کارگاه

خانم انسیه حمزه نوا

زوج درمانی و زوج درمانی یک طرفه با رویکرد طرحواره درمانی

رزومه ویدیویی