پویش سبز

کودک و نوجوان

09960176951           pouyeshsabz1402@gmail.com           یکشنبه تا چهارشنبه 9 تا 16 و پنج شنبه 9-20


متخصصان کودک و نوجوان

مرکز مشاوره ازدواج و خانواده پویش سبز
 

             

 

دکتر سیده المیرا ابراهیمی

روان درمانگر والد_کودک/ نوجوان


           دکتر شرمین اسمعیلی

  درمانگر اختلالات یادگیری_ کودک و نوجوان         

خانم دکتر مریم عیسی زاده

روان درمانگر _کودک/ نوجوان