جهت دانلود برنامه مشاورین مرکز اینجا کلیک کنید.
 
 

 

نام و نام خانوادگی مشاور

تخصص

روزهای کاری مشاورین

 

 


دکتر سیامک طهماسبی

 

 

درمانگر بزرگسال_ دکترای روانشناس بالینی

 

 

پنج شنبه ها از ساعت 14-20

 

  نیلوفر سلسبیلی


 

 

 

 

مشاوره توسعه فردی

 

 

 

 

سه شنبه ها 13-16

 

 دکتر قمر خطیبی

 

 

 

مشاوره خانواده و مشاوره پیش از ازدواج

 

 

 

سه شنبه 10-16

چهارشنبه 10-12

 

 دکتر المیرا ابراهیمی

 

 

 

روان درمانگر کودک و نوجوان

 

 

 

شنبه و یکشنبه 10-14

 

 

 

 

  انسیه حمزه نوا

 

 

 

مشاوره خانواده و پیش از ازدواج

 

 

 

 سه شنبه و چهارشنبه
10-14

 

 

 

 دکتر منصوره کریم زاده

 

 

 درمانگر بزرگسال

 

 

-----

 

 

 دکتر زهرا محمدزاده

 

 

روان درمانگر کودک و نوجوان

 

 دوشنبه 10-12

 
دکتر شرمین اسمعیلی

 

 

 

درمانگر اختلال یادگیری_ کودک و نوجوان

 

 

 

شنبه و دوشنبه 10-15
دکتر مریم عیسی زاده

 

 

 

درمانگر کودک و نوجوان

 

 

 

دوشنبه ها 10-14