به گزارش روابط عمومی انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، عصر چهارشنبه مورخه 8/10/1395 اولین مجمع عمومی عادی و انتخابات انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران در محل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با حضور اعضای محترم انجمن و نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

در این نشست که با تلاوت آیات نورانی کلام‌الله مجید آغاز شد، ابتدا هیأت رئیسه برگزاری مجمع توسط نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین‌ شده و سپس دکتر منصوره کریم زاده، رئیس مؤسسین به نمایندگی از هیأت مؤسسین انجمن گزارشی از روند و فرایندهای عضوگیری، تدبیر برای راه‌اندازی پرتال اینترنتی، آگهی‌های دعوت به عضویت و فراخوان شرکت در مجمع و اهداف کلی انجمن را برای حاضرین در جلسه قرائت نمودند. در گام بعدی، هیأت رئیسه اجرایی انتخابات با به انتخاب و رأی قراردادن سایر دستور کارهای مجمع به تعیین روزنامه رسمی همشهری برای اعلان آگهی‌های سراسری انجمن و حق عضویت سالانه رسیدگی نمودند.
در ادامه جلسه نماینده محترم وزارت علوم و ریاست هیأت رئیسه اجرایی از اعضای محترم درخواست نمودند تا افرادی از جمع اعضای پیوسته انجمن جهت کاندیداتوری اعلان آمادگی نموده و سپس به معرفی کوتاهی از فعالیت‌های خود بپردازند تا 9 نفر جهت اعضای هیأت مدیره اصلی و یک نفر بازرس انتخاب شوند. در نهایت 13 نفربرای هیأت مدیره و 3 نفر جهت بازرسان در این فرایند کاندید شدند که پس از اخذ و شمارش آراء توسط هیأت رئیسه اجرایی مجمع و نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

1- دکتر منصوره کریم زاده،
2- علیرضا احمدیان،
3- دکتر سیامک طهماسبی،
4- زینب طیبی سوق،
5- دکتر فرخنده مفیدی،
6- دکتر محسن ایمانی،
7- دکتر تقی ابوطالبی،
8- دکتر زهره موسی زاده،
9- دکتر مهناز حیدری نیا،
10- دکتر بتول سبزه (علی‌البدل)،
11- دکتر ابراهیم طلایی (علی‌البدل)

و نیز بازرسان انجمن؛ فاطمه آذرتاش (به‌عنوان بازرس اصلی) و فریبرز محمدی فارسانی (به‌عنوان بازرس علی‌البدل) انتخاب شدند و در انتها پس از انتخاب و تائید نهایی اعضای هیأت مدیره منتخب توسط ناظر و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اولین جلسه رسمی انتخابات اعضای هیأت مدیره انجمن؛ دکتر منصوره کریم زاده به‌ عنوان رئیس انجمن، علیرضا احمدیان نائب رئیس و دکتر مهناز حیدری نیا به‌عنوان خزانه‌دار انجمن انتخاب و معرفی شدند.